Sunday, March 18 – Saturday, March 24 2018

Sunday, March 18, 2018                                 The Gospel of John 5; Psalm 76-77

Monday, March 19, 2018                               The Gospel of John 6; Psalm 78

Tuesday, March 20, 2018                               The Gospel of John 7; Psalm 79-80

Wednesday, March 21, 2018                          The Gospel of John 8; Psalm 81-83

Thursday, March 22, 2018                              The Gospel of John 9; Psalm 84-86

Friday, March 23, 2018                                   The Gospel of John 10; Psalm 87-88

Saturday, March 24, 2018                              The Gospel of John 11; Psalm 89